دیگر نگران پروژه های دانشجویی نباشید

فایل قابل ویرایش طرح هادي روستاي كندانسر

این پروژه شامل یک فایل قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای  55  صفحه  بوده و موضوع آن  طرح هادي روستاي كندانسر میباشد فصل اول  9 شناخت و ارزيابي وضع موجود 9 1ـ1ـ مشخصات عمومي استان قزوين  9 2-1- معرفي اجمالي شهرستان قزوين  9 3ـ1ـ شناسايي حوزة  نفوذ : 23 4ـ1ـ شناسايي روستا 24 فصل دوم : 37 تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

فایل قابل ویرایش طرح هادي روستاي محمودآباد

این پروژه شامل یک فایل قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای  55  صفحه  بوده و موضوع آن  طرح هادي روستاي محمودآباد  میباشد فصل اول  9 شناخت و ارزيابي وضع موجود 9 1ـ1ـ مشخصات عمومي استان قزوين  9 2-1- معرفي اجمالي شهرستان قزوين  9 3ـ1ـ شناسايي حوزة  نفوذ : 23 4ـ1ـ شناسايي روستا 24 فصل دوم : 37 تجزيه و تحليل و ارائه پيشنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

فایل قابل ویرایش روستای محموديان

این پروژه شامل یک فایل قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای  43  صفحه  بوده و موضوع آن  روستای محموديان میباشد فصل اول   9 شناخت و ارزيابي وضع موجود   9 1ـ1ـ مشخصات عمومي استان قزوين    9 2ـ1ـ معرفي اجمالي شهرستان    10 4ـ2ـ1ـ وضعيت آب و هوا 11 3ـ1ـ شناسايي حوزة  نفوذ : 12 4ـ1ـ شناسايي روستا 13 فصل دوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

پاورپوینت قابل ویرایش روستای زرشک

پاورپوینت قابل ویرایش روستای زرشک   این پروژه شامل یک فایل قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای 59صفحه  بوده و موضوع آن  روستای زرشک میباشد مقدمه  بخش اول:مطالعات پایه وتشخیص وضعیت موجود 1-پیشینه و زمینه 1-1-بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن 2-1-بررسی طرحهای فرادست مصوب  1-2-1-نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست 1-2-2-ارائه فهرست پیشنهادهای طرح های مذکوردر مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

پاورپوینت قابل ویرایش روستای چوزه

پاورپوینت قابل ویرایش روستای چوزه این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای 70 اسلاید بوده و موضوع آن  روستای روستای چوزه میباشد موقعیت روستا شرح خدمات جدول swat   نقشه های موجود خانه های برداشت شده جزئیات دیوار و سقف سنتی مورفولوژی نقشه های پیشنهادی خانه پیشنهادی نقشه واحد همسایگی منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت قابل ویرایش روستای کندر

پاورپوینت قابل ویرایش روستای کندر این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای 79 اسلاید بوده و موضوع آن  روستای روستای کندر میباشد بخش اول:پیشینه و زمینه بخش دوم:بررسی های محیطی بخش سوم:بررسی اجتماعی بخش چهارم:بررسی اقتصادی بخش پنجم:بررسی های کالبدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

فایل word قابل ویرایش روستای کینه ورس

فایل word قابل ویرایش روستای کینه ورس این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش به همراه چند نقشه به صورت عکس مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای 98 اسلاید بوده و موضوع آن  روستای کینه ورس میباشد.   مقدمه  فصل اول: شناخت و ارزیابی وضعیت موجود. 1-1بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن موقعیت شهرستان ابهر در استان زنجان  1-1-2 معرفی روستای کینه ورس   1-2 نقش و جایگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,500 تومان

پاورپوینت قابل ویرایش روستای شهرستان سفلی

پاورپوینت قابل ویرایش روستای شهرستان سفلی   این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت قابل ویرایش مربوط به روستا از رشته معماری میباشد . دارای 98 اسلاید بوده و موضوع آن  روستای شهرستان سفلی میباشد .         مقدمه محيط تاريخي و سياسي • نقشه ايران •نقشه استان قزوين •نقشه هوایی روستا • نقشه موقعیت روستا •نقشه روستا •نقشه سیاسی روستا •نقشه راه های ارتباطی وم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان

فایل word قابل ویرایش روستای جم جرد

فایل word قابل ویرایش روستای جم جرد این پروژه شامل یک فایل word قابل ویرایش مربوط به روستای جم جرد                از رشته معماری میباشد . دارای 98 اسلاید بوده و موضوع روستای جم جرد.          پیشینه و زمینه........................................................1 بررسی اجتماعی موقعیت سیاسی و جغرافیای روستا و پیشینه تاریخی آن.............. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,500 تومان

پاورپوینت قابل ویرایش آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری (شهر جديد انديشه)

پاورپوینت قابل ویرایش آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری         (شهر جديد انديشه)  این پروژه شامل یک پاورپوینت قابل ویرایش مربوط به آشنايی با برنامه ريزی کالبدی شهری                از رشته معماری میباشد . دارای 61 اسلاید بوده و موضوع شهر جدید اندیشه میباشد . •معرفی کوتاه شهر •عکس از پيکر شهر •تمارين •وضع موجود و پيشنهادی •کاربری پيشنهادی •شبکه معابر •ضابطه های پيشنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان
تعداد صفحه(3):